ישראל וונדי

חייל בהווה, ביניש בעבר ובעתיד ויהודי תמיד

על אלה אני בוכיה

ה-א.ב. למפקד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה