כלואים ביהלום אנשי העיר אקרט

לפני שנים עלזו ושמחו ושרו בכיכר העיר

תלו פושעים נאלחים בצל הצאלון

את הילדים בני השבע שילחו מבתיהם על מנת שיעבדו

 

אך בא היום ובאה אש ויצאה מן ההר השותק או מפי הדרקון

ואת העיר כלאה מתחת לשכבות אדמה שבלעה אבן וזכוכית

ותחתיהם נאלמו הצריחים והאוהלים

והשוליות הצעירות אשר עבדו במפעלים

 

יהלומים צלולים זהב כסף שנהב עשן

ואני על הספסל ישן