ציפור שחוקה

.

שתיקה של מלים-חלק ב

כתיבה שוטפת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה