לכל איש יש שם וצרה... גלויה, בצורה- נצורה המשנה צורה מתפשטת ומתרבה קצורה, שזורה הצרורה בצרור המוגשת רק לו לבדו היא שלו ואחת יפה נוצרה בשבילך מושטת לך קבל אותה באהבה.