אדווה של גלים נוגה עמוקות, מעגל שהולך ונפרט מטיפות צורות עגולות שטות משתטות בונות מעגל של גוונים וצורת. מילים שנוגהות, מסמלות את הסוף, פורטות במגוון של פריטות מנגנות דורשות נגיעות באורות אפלה, מעבר לסוף של שורה אחרונה חושך ואש, מים ואור, שילוב שיכול לכסות על הכל נגע בורח נוגה עולה, אש הכתובה בגחלת שחוקה המילה היא הדרך, הרגש הוא יעד הנוגה הוא תופעת הלוואי.