... הכוכבים רימו אותי היה חלום אך גם הוא עבר עתה אין לי כלום בעולם אין לי דבר. * הכניסיני תחת כנפך והיי לי אם ואחות ויהי חיקך מקלט ראשי קן תפילותי הנידחות.