החושך גהר עלי ואנס אותי בהבל פיו המיוזע אין לאן לברוח הוא אמר לי ושם רגלו בפתח דלת כמונע הבריחה אתמסר לו בשתיקה עד יעבור זעם הלילה ובוקר יאיר בליבי חשכה