הקיץ כופה עצמו עלֵיךֳ אם תרצה או לא תרצה עם חומו וזיעתו ותשוקותיו. לא אכפת לו, לקיץ שהוא אגרסיבי או לא נוח העיקר שישיג את שלו. ובשלהי העונה כשהעיר כבר מותשת הוא נוטש עם סודו החמצמץ ומשאיר ריקנות וחידלון מאחוריו.