מציצה בחלון: לא, זה איננו הגשם. טרם הגיע הלז. עוד יגיע בנצנוצי פז ואז ישמיע קולו כחליל הקסמים ימלא קיבתי בשכרות הלומים יעלה בנחירי בניחוח נדיר. יסחרר את ראשי ויסעיר את חושי כמחזר מטרף אהובי, אללי. געגוע כואב ולילות בלי שינה. מתי תבוא? עודני ממתינה.