הוא פשוט דרש את זה . כאילו היה השיר כתוב מבראשית, אולם רק עכשיו קלטה אוזן אדם אותו. ונשם אז לרווחה, כי כבר אינו צריך לייחל לזה שיתפסנו תוך שהוא משוטט בכל היש ובאין ומת-גל-גל.