ב ו ד ד ה בודדה ב ליבי ב מחשבותי רחוקה מאוהביי המנסים להתקרב להיות מרחיקה הודפת מגנה מתכסה מרחיקה את עצמי ממני מתנתקת מכאבי ההולך וגדל ומכסה אותי~