ושוב הדמעה, כן הדמעה הזאת מסרבת לצאת פשוט כך! איננה מוכנה להוציא עצמה! ואני בוכה במסתרי נפשי מה אעשה? אני רוצה לבכות!!! אני רוצה לשאוג!!! סליחה על כל מה שעשיתי... אולי היתי צריך לעשות את זה מאוחר יותר... אך בערתי... ןעכשיו שוב דמעתי מסרבת למרות שהיא עומדת על קצה העין שלי עדין היא לא יוצאת... אוף!!! תצאי! תשתפכי! כנראה שלא... ושוב נשבר אני על חומות העין... האור כובה בי... אין כבר ניצוצות של שמחה