הבל הבלים אמר קהלת הכל הבל - והוא ניסה הכל ואנכי בער ולא אדע ולא ניסה אליך נפשי אשא אלוקי, יוצרי ובוראי תן לי רק חלק קטן מכל ההבל הזה הבל אחד שיעזור לי להתגבר על שאר ההבלים ויהיה ההבל הזה בדמות אשה - חכמה,נכונה, משכילה,יפה, אוהבת, תומכת, מעריכה, ומבינה... שהעולם הזה, הבל הבלים ורוצה... רק הבל אחד שיהיה ההבל שלה ויהיה זה אני