אני לא כותב שירה
אני נכתב
אני כתוב
כתבו עלי
כתבו אותי
אני הכל
בשבילי
אם הייתי
לא הייתי
אני סתם
אם קיים
אולי