מה עוד אכתוב
רחל כתבה זאת טוב ממני
ובכל זאת
אומר זאת אף אני בלשוני השבורה
הייתי איש
ועתה אינני אלא תלם אדמה
לחרוש בו
מענית