בס"ד

השבת כבר נכנסת, שולחן ערוך, מפה ערוכה. אוכל מוכן, דגים מוכנים, גם תפו"א. ואנשים מסובים, ליד השולחן. ואני מרגישה חגיגית. יונים, לבנות. חגות, ליד, ביתי. שמחות. בגלל, השבת. ואחת, מהן. מחזיקה, עלה, של זית. כאומרת, שלום, בין, עמים ולאומים, יהיה שבת, שלום, שבת, מתנה