בס"ד

לפעמים כה שורף לחשוב, עד כמה העולם נהיה כה אטום, לבכי קשישים כאילו האנשים לא משתמשים, בכלי הרחמים. כאילו את הענים מכסים הם, במטפחת. ואין אמונה, לדברים שנאמרים. הלא אמת אומרים לכם, לא משקרים. מדוע אתם לא מאמינים ליקירכם, האם באמת סוף העולם הגיע. כה שורף הלב, שכך נהיה. בגלל חטאים, חטאים שלנו. פתחו את ליבכם לקשישים. תנו כבוד שיהיה לכם, סבלנות. מה נשאר