בס"ד

היא היתה מונחת שם,מאפרה לבנה ,עם ריבועים שחורים.היא היתה מונחת שם,ולידה ארבע אנשים שונים,מדברים,משוחחים. והיום אותה מאפרה לבנה עם ריבועים שחורים, רק אותו אפר נשאר, מאותם הסיגריות של אותם אנשים שונים