בס"ד

והנה סביבונים מרקדים, נרות בחלון, נס גדול מבשרים. ואנחנו כמו בכל שנה מזכירים את הנס הגדול. בין המכבים ליוונים, ואיך השמן הספיק. להדלקת- הנרות, וכמובן איך אפשר, בלי לאכול. מאכלים שמנונים. כמו סופגניות, עם ריבה. או היום יש כבר עוד מליון המצאות, כמו סופגניות עם שוקולד, ריבת- חלב, העיקר נאחל לכולם, חג -שמח. כיפי ושקט. ובמהרה, שבנין, בית- המקדש. יבנה, ויכונן אמן