האם למי שנרצח

משנה

אם חייו נטלו באופן דמוקרטי,

לפי חוק?

האם למי שמעונה

במרתפי הויויסקציה

משנה

אם על שער המכון

תלויה תמונתו של

יוזף מנגלה?

בתי המטבחיים פועלים לפי חוק.

הויויסקציה פועלת לפי חוק.

והדגל השחור שמתנוסס מעל

כולם כחופת אדירים

לא נראה לעין,

אולי בגלל גודלו

אשר עין מצויה

לא מסוגלת

להקיפו.

האם לאם שילדה הופרד ממנה

משנה

אם ילדה

נלקח ממנה משום שדמה

לא נחשב לאדום

לפי חוק?

האם משנה הדבר

אם אינה יכולה לראות

מתוך כלאה

את השלט שתלוי על

שער המחנה:

"העבודה משחררת".

מחנות הכפייה פועלים לפי חוק.

המשחטות פועלות לפי חוק.

ויש אומרים כי הדגל השחור

קיים רק בראשם של

הוגי דעות

המתרחקים

מנהמת נפשו של ההמון

המתרבה

ובועט

ושועט

לאורו של משפט

המבחין  בין דם

לדם

ולאורה של תורה

שבעל פה

המנקה חטאיו.