הלכתי, טיילתי לי הבטתי לשמים כחול בוהק... כחול עד. עומק כל כך גדול. המשכתי ללכת הבטתי לעצים שהקיפו אותי ירוקים הם. בוהקים במין מוזריות שכזו... שמחים, מאושרים הם. רוח אחזה בי! אש!!! מה קרה?? וכי לא יודע אתה? שאל קול נסתר... --------------------- אני מביט במראה מצאתי? נראה שכן... מה שנותר זה להתפלל לקב"ה שיעזור...