בס"ד

לפעמים המילים יוצאות מפוזר, ולא נכון. לפעמים המילים רצו להאמר אחרת,ונאמרו בטון גבוה, ולא בזמן הנכון. ואז יש חשבון בראש, למה אמרתי כך? למה לא אמרתי אחרת? למה נתתי שידברו אלי כך? למה לא עניתי? כי לכל מילה יש זמן מסוים. ואם היא לא נאמרת בזמן היא לא שווה