ניסיונות  

חיי אדם  רצופים ניסיונות

כגלי ים מחוללי מערבולות,

יש וינועו אמות הסיפים

יטלטלו גוף ונפש בכאבים.

 

יאחז אדם בחבל ההתמודדות

ישא תפילה  מתוך התבודדות,

דוגמת יעקב איש האוהלים

חשש מעשו וביקש רחמים.

 

מעשה אבות סימן לבנים

דוגמת אברהם איש החסדים-

בעשרה ניסיונות  התנסה

בחסדי ה' - בניסים יצא.

 

הערה: השיר נכתב בהשראת פרשת: לך לך.