אם הלכתי פו ושם

והלכתי שם עוד פעם

אז בעצם הייתי שם

שמיים

 

ואים נשעתי שם על סוס

שאכל קצת כוסכוס

אז נסעתי שתאמיים

אל סוסיים

 

כשהייתי שם בגן

מתפס על האילן

ועשיתי זאת עוד פעם

אל אילניים

 

ומצאתי שם חבר

והיה אוד חבר, אז

חברנו אים מסמריים

להיות חבריים

 

אם יש שני בנים

הם בניים

ואים שתי בנות

הן בננות

 

שני ארנבים

הם ארנביים

ושתי ציפורים

הם צפורניים

 

אים במקרה כרית

זה מקרר

ואים במבנה בנית

זה מברר

 

אים זה בא בדרך נס

זה ניסאיון

ואים זה בא בדרך רע

זה רעיון

 

אים זה אני לא יודע מה

זה מהר

ואים בעצם זה שטויות

זה שוטר

 

אנשים חלוצים

אים מכנסיים

נשים מכנסות

בחולצות

 

להאבא של אמא

קורים לו סבה

אבל באמת יש שתי סבות

אז זה סבבה

 

צריכים לשים לב

על מה שיוצה מהפה

אך לפאמים לבלבל

בחיוך, קצת יפה