יריחו

עיר רפאים

מלחים

מלאכים

וחיילים

 

יריחו

ורד במדבר

ומצפה בערבה

נאחזים

 ברגבי אדמתה

 

יריחו

עיר מקוללת

בכור וצעיר

ערוכים, מוכנים

את נפשם

להקריב

 

יריחו

אוטובוס מהצפון

וקולה הבוטח:

"מכאן-

כבר מרגישים

את בית המקדש"

 

יריחו

האם אברכך

או שמע אנצור קללתך?

 

האם עלייך אלחם

או שמא אוותר?