קול דממה דקה

מן הדקה

צריך היטב להדק

את האוזן בכדי לשמוע

שניות מתרוצצות

ורוצות

לומר

[לא ברעש]

מה לך פה

_________________

ב' בטבת, נר שמיני של חנוכה ה'תשס"ט