בס"ד

 

שיר פשוט

קל לכתוב את האותיות

אבל המילים אינן נוצרות

וזה לא

לא

פשוט

כי צריך לתת לחוד העיפרון

להתקצר

וליצור משהו משמעותי

ולא תיבות ריקות