מעשים ולא מילים הבעות ולא תחושות זעקות ולא כאב השתקפות. צעדים ללא מטרה מעגלים ללא מוצא ערפול ללא הבנה הסחפות. מבט אחר שיתוף דמעה אחר קפאון גילוי אחר כאב משמעות. אדם.