טרילוגיה על המלחמה* מלחמה אנושית בלב שלם ובדעה חלולה אצא למלחמה. משליך מעלי כל בדל של נימוס, לבל יכביד עלי בשדה הקרב. הנשק שאוחז יכוון בדיוק ללבו של אדם, לא לפני שאלבישו במלבושים של אויב. מי שטוען כי מלחמה היא עניין תבוני. לא ראה מימיו מלחמה. ומי שטוען כי מלחמה היא עסק של חיות. אינו מבין דבר בזואולוגיה. לא, מלחמה היא בהחלט עסק של אנשים. בעיקר, הגברים שבהם. בלב שלם ובדעה חלולה אשוב, משדה – הקרב. עומס על שכמי נימוס שנשכח, וחוזר לשחק בתיאטרון החיים. מלחמה במבט גברי במלחמה על המלחמה ניצחו הגברים. מותירים בידי הנשים רק סיכות קטנות, לבל יזיקו לאיכות הסביבה. לעצמם, לקחו את התותחים הכבדים. לבל יותירו זכר לסביבה. למען האמת, הרציחה היתה רכושם עוד מימי קדם. קין רשם את הפטנט על שמם - לדורות. אם ראית אישה לוחמת. דע, כי גבר או נחש פיתו אותה – לדבר עבירה. במלחמה שאחרי המלחמה נותרה רק מלחמה. מילה נקבית ואינסוף גברים הרודפים אחריה בניסיון נואש להשיג את גבריותם האבודה. מלחמה במבט נשי עוד לא נולדה מלחמה נקיה. כזו שאין בה שברי פיח, בוץ ואדם. לשווא נחפש אותה. האדמה מבושמת מניחוח מחפשים שלא שבו ומוצאים שהעלו פיח בידיהם. אך גברים מיוזעים בחליפות. עוד יבטיחו לילדים במדי בית ספר, גאולה. הנמצאת, מעבר ללהט החרב המתהפכת. עוד לא נולדה מלחמה נקיה, אף טרם נמצא הרחם שיסכים להוציא אותה מקרבו. *מחווה לדן פגיס