אמא, נכון שזה לא קרה באמת? נכון שהסרט הזה, לא כולו אמת? אתה שואל בני ועיניך תחינה שרק הפעם, אולי רק הפעם אמא, לא תאמרי לי את כל האמת. אמא, נכון שבני אדם הם לא כמו חיות? נכון שיש בהם רחמים, צער ורגשות. אתה מבין את השתיקה ועיניך תחינה שרק הפעם, אולי רק הפעם אמא, לא תאמרי לי את כל האמת. אמא, אני יודע שהגרמנים היו רעים אני יודע שהם רצחו ששה מליון יהודים אתה שואל ועונה ועיניך תחינה שרק הפעם, אולי רק הפעם אמא, לא תאמרי לי את כל האמת. סליחה יקירי, אבל הסרט, הוא אמת לאמיתה הנאצים ועוזריהם היו חיות רעות ומושחתות, חסרי מצפון ורגשות, חסרי רחמים ועכבות בכל דרך הם ביקשו להכחיד משורש עם, כי מנוולים שכמותם, עוד לא ברא השטן. בעקבות צפיה בסרט "החיים יפים" של רוברטו בניני עם בני הצעיר