כשהרוח מעל הכרכובים תפשיל בלוריתך תפזר שיערך אכסה אותך בצעיפי זהרי אלטף אותך בידי הנעדרת ואתה - תנגב דמעותי השקופות תנסה לחבר את נפשי הפרומה כי עייפתי.