גואה בי שתיקת הוודאות והאי של אינסוף הדברים שביני לבינך. גם אם אשיר לך את פזמון השלוליות ואגלה את סוד הקונכיות האם אוכל לבקש ממך אינדולגציה? * האם תיאות? *