רוצה לצעוד בין חרישי קמטיך להיות שביל לדמעותיך נבחר ביחד את שביל הבריחה שאיש שם לא צעד עד יתמו רגעי כלות חייך מחליקים מפיך בשובל מילות התובנה.