אתה משריש בתוכי כמו הג'נסנג באדמה. שותה את כוס האושר מתמלאת באהבה. אבנה לך תיבה אגפר אותה למענך אבדוק האם כלו המים. ארקום חוטי דימעה אגייס את ליבי לליבך. מצידי, הצורך באהבה לעולם לא נרגע. רוצה אותך בתוכי כמו הג'נסנג באדמה.