כשנדמה, ששומעת את קולך, כמו הדהוד כד חלול, אמהר ואכתוב על גופי בברייל. כשתצעד במשעולי אלוהה תעביר אצבעותיך ותמצא את כל כפתורי.