ירדתי לים - לחזות בשקיעה וראיתי, אהבה שגוועה ירדתי לים - לחוש את אדוות הגלים והמלח שרף בפצעים ירדתי לים - להאזין לניפוץ הגלים והרעש, היה חזק מבפנים ירדתי לים - לבנות ארמונות בחול עברה נערה, צעירה ויפה ובקלות הרסה את הכל ירדתי לים לראות השקיעה שנמסה לאט לאט ירדתי לים....