העיניים שלה עצובות כאלה

ועייפות כאלה

וכואבות כאלה.

כמו שראיתי

אז ב-30

(בגילוי מצבה)שלה

חיילת עם חיוך

חיילת עם שמחה

חיילת שלי יפה ויחידה.

חיילת שלי, יקרה.

חיילת שלי

שנפלה במלחמה.