יהודון קח

יהודון ברח

יהודון הזהר

יהודון הסתתר

כי מחר כבר

לא תחייה יותר