עמדה דעתי עלי להיטרף

ובשרי החבול הושם על מקולין

הוצג בכיכר העיר

לראווה כטרפה

ועיניים ריבי ריבאות

שפכו דמי אלי ארץ ,ולא כיסוהו

"ארץ אל תכסי דמי "

ועודני חי

פשטו עורי מעלי

ובשרי לרגליהם מדרס

ועוף השמיים צווח

ורוח סער יהום

ודעתי מטורפה

ויד פלצות הייתה בי

והבשר היה חידודין

והנותר ממנו עד בוקר באש הושלך

וכיסני אימה וחשיכה

וצריבת דמעה על הבשר.