אל, רק אליך אתפלל
האם רחום וחנון   ?
אמא בוכה באהוד
חדרו נותר הוא
גלמוד

אל , רק אליך אתפלל
גלעד שם בשבי ההוא
שליט הפך כלוא
נשלט ואין לו מפלט

אל אשא עיניי אתפלל
רגב עדיין נגלה באדמה
אלדד יבוא בהרים ?

תזרח לה השמש
בעלטת מחשכים?

 היזרח הרון בארד ?

אל,
רק אליך אתפלל

אַל תשאירם נעלַם 

יתמות ללא גבולם .....

אומה מחכה לשובם

© לימור דיין – כל הזכויות שמורות

 


אל תתנו לאדישות להרוג אותם

כנסו לאתר :

http://www.habanim.org/gilad.html

שנה טובה לכול בית ישראל