תפנה לצד, תפנה עם חיוך,

תרגיש מיוחד,

ותרצה למות.

 

תרקוד לבד, תרקוד קצת עצוב,

תהיה מנודה,

ותרצה למות.

 

תחיה כמעט, תחיה כדי לומר,

תשתה רעל,

ותרצה למות.

 

תכאב קצת, תכאב בלי הלב,

תבכה מעט,

ותרצה למות.

 

תסבול דקה, תסבול עם הכל,

תשרוט את הגוף,

ותרצה למות.

 

תחלום טיפה, תחלום על וורוד,

תדמיין עוד קצת,

ותרצה למות.

 

אל תטפס גבוהה ואל תיפול.

אל תחייה בהיי, ולא תסבול.

 

תחייה בשקט,

תאהב המון.

תכאב רק קצת,

ותבכה נהרות.

תצעק כדי לשתוק

ותברח כדי לחזור.

 

תחייה את חייך-

כי בסוף אתה תמות.