הציפורניים ננעצות בבשר הרך

אוחזות בו בחוזקה

 

טרף קל

 

הוא עוד מלקק בלשונו

מסיר את שאריות הדם משפתיו

 

חיוך שבע מרוח על פניו

ובעיניו עוד לא כבה הניצוץ האכזרי

 

כרסו מלאה

אבל הוא מפלל לעוד אחד

עוד קורבן

 

על המזבח תוקד האש

והלהבות לוחשות

אחים שריפה אחים

 

אחים שריפה

 

אחים

 

 

ואין אחים

 

גם שריפה כבר אין

רק אבק דק ואפור

זכר לחורבן

 

זכר לקורבן

 

 

טרף קל