העט על הדף כותב

מה שהלב חושב

 

הדיו אדום וחם

תמצית הרגש

 

והדף סופג

את השמחה והעצב

את האהבה והכאב

 

וכשהדיו אוזל

נישאר רק עיפרון

ובכתב אפור

כותבת זיכרון