אחרית ימיי- לא תאחרנה לבוא כי כל כוחי אשר היה נלקח הוא כהרף עין. לא מצליחה לשאוף אויר, לא מצליחה להבין את פשר הדבר, למול עיניי- הכל נגמר. לא מוצאת תקווה ואני כשבלול המתכנס לתוך קליפתו, אין מצויה בחלום כי אכן זה קורה. נשפכה מררתי לארץ אחרית ימיי- לא תאחרנה לבוא לא אנום ואבקש מחילה שמם לבי ונפשי שפלה.