בעולם של אפלה וערפל

אני הולכת לאיבוד.

בעולם של אפלה וערפל

אני מתרחקת מהאור הקסום-אותו

האור שהדריך והנחה אותי לאן עלי לפנות

במסלול החיים שבו אני צועדת.

בעולם של אפלה וערפל

אני נשארת בודדה ומבולבלת

עם אינספור תהיות ומחשבות

באיזו דרך עלי לפנות וכיצד עלי

להמשיך את מסע החיים.

בעולם של אפלה וערפל

איש לא שומע את כאביי וייסורי

 

המתפרצים מתוך ליבי השבור.