באור ובחושך את נמצאת איתי

כעמוד אש וכמגדלור המאירים

לי את האפלה האיומה. 

באור ובחושך את נמצאת איתי

נותנת תמיכה והקשבה שכמוהם

לא קבלתי כמעט מעולם.

באור ובחושך את נמצאת איתי

לא מפחדת להיכוות ולהישרף מלהבות

הגהנום שבהם אני שרויה.

באור ובחושך את נמצאת איתי כמלאך

הפורש כנפיו ומגן מכל פגע רע.

באור ובחושך את נמצאת איתי

ועל זאת אני מודה חברתי הטובה.