אני רוצה להפסיק ולרצות

מישהו שיהיה לי כמו הגשם על הבשר החשוף

מסעיר חושים ונשמה כל פעם מחדש

כאילו הייתה זו הפעם הראשונה

ורוח שטות היא לצפות מאדם להרוות צימאון שכזה

שעד היום עוד לא רווה

מישהו לאהוב עד כלות הנשמה

עד שאוותר ללא נשימה

לחקור ולדעת בו

כל רסיס של חלום וכל קמט של צחוק

שנהיה זה לזו עד,ואהבתנו- אבן חותם

להיותנו בעולם