אני אוהב את עצמי בגלל יופיי אני אוהב את עצמי בגלל שכלי אני אוהב את עצמי בגלל שירי אני אוהב את עצמי בגלל כספי אך כספי אינו שלי שירי איננו בשבילי שכלי לא לי ויופיי ניתן מאלי אז מדוע בעצם אני אוהב את עצמי?