הוא רוכב...

"קדימה!, קדימה!", הוא קורא, "יותר מהר!"

אך מתי יבין שאין זו הדרך?

אכן, רחוק הדבר

אך הכתוב אומר במפורש "לא תסור מכל אשר יורוך ימין ושמאל!"

 

 ואנו בטוחים שבמהרה יבוא החמור שינצח את הסוס,

ובינתיים, לא משנה כמה הסוס ידהר, או כמה חזק רוכבו יהיה,

האדון בצד שלנו, והוא אשר יחליט מה יהיה ומה לא יהיה!