זמן אויר בתעריף שיא.

עכשיו.

אצלי.

בלב.

אז מסתפק ב SMS וסופר מאיות השניה

לרגע בו הזמן (21:30) ישוב להרגיש שוב נצח.

איתך.